Sản phẩm » STX series » Chi tiết sản phẩm PA-STX825

PA-STX825

 

Đánh giáThông tin chi tiết sản phẩm

 

LOA FULL ĐÔI


MODEL PA/STX825/300B PA/STX825/400B PA/STX825/500B
Loa Bass/ LF Component 15BM-300B C15-400B 15BM-500B
Loa Treble/ HF Driver BM-D750i BM-D750i BM-D750i
Mạch phân tần/ Network X-over OL-Q215 OL-Q215 OL-Q215
Dải tần/ Frequency Range 35Hz-20KHz 35Hz-20KHz 35Hz-20KHz
Công Suất/ Program Power 700W-1.600W 800W-1800W 1000W-2000W
Tổng trở/ Impedence 8 8 8
Kích thước thùng/ Dimention :      (HxWxD) mm 576X570X1,165 576X570X1,165 576X570X1,165
MODEL PA/STX825/15W PA/STX825/15B PA/STX825/SN15
Loa Bass/ LF Component BM-15W P-15B SN15-500B
Loa Treble/ HF Driver BM-D750i BM-D750i BM-D750i
Mạch phân tần/ Network X-over OL-Q215 OL-Q215 OL-Q215
Dải tần/ Frequency Range 35Hz-20KHz 35Hz-20KHz 35Hz-20KHz
Công Suất/ Program Power 1200W-2.400W 1200W-2.400W 1200W-2.400W
Tổng trở/ Impedence 8 8 8
Kích thước  thùng/ Dimention :      (HxWxD) mm 576X570X1,165 576X570X1,165 576X570X1,165
MODEL PA/STX825/2226 PA/STX825/2226N PA/STX825/600EL
Loa Bass/ LF Component P150/2226 P150/2226 V2 C15-600EL
Loa Treble/ HF Driver BM-D750i BM-D750 V2 BM-D750 V2
Mạch phân tần/ Network X-over OL-Q215 OL-Q215 OL-Q215
Dải tần/ Frequency Range 35Hz-20KHz 35Hz-20KHz 35Hz-20KHz
Công Suất/ Program Power 1400W-2.800W 1600W-3200W 2000W-4800W
Tổng trở/ Impedence 8 8 8
Kích thước thùng/ Dimention :      (HxWxD) mm 576X570X1,165 576X570X1,165 576X570X1,165


Bản để in

Sản phẩm trong nhóm