Sản phẩm » STX series » Chi tiết sản phẩm PA-STX818S

PA-STX818S

 

Đánh giáThông tin chi tiết sản phẩm

 

SUB ĐƠN


MODEL PA/STX818S/2241 PA/STX818S/2241N PA/STX818S/2242
Loa Bass/ LF Component P180/2241 P180/2241 V2 P180/2242 V2
Dải tần/ Frequency Range 30Hz-500KHz 30Hz-500KHz 30Hz-500KHz
Công Suất/ Program Power 500W-1000W 1000W-4000W 1000W-4000W
Tổng trở/ Impedence 8 8 8
Kích thuoc thùng/ Dimention :      (HxWxD) mm 720X570X565 720X570X565 720X570X565
MODEL PA/STX818S/650EL PA/STX818S/800LF PA/STX818S/1500EL
Loa Bass/ LF Component P180/2241 P180/2241 V2 P180/2242 V2
Dải tần/ Frequency Range 30Hz-500KHz 30Hz-500KHz 30Hz-500KHz
Công Suất/ Program Power 500W-1000W 1000W-4000W 1000W-4000W
Tổng trở/ Impedence 8 8 8
Kích thuoc thùng/ Dimention :      (HxWxD) mm 720X570X565 720X570X565 720X570X565
MODEL PA/STX818S/1700EL PA/STX818S/18EL PA/STX818S/18W
Loa Bass/ LF Component SD-1700EL P180/2241 V2 P180/2242 V2
Dải tần/ Frequency Range 30Hz-200KHz 30Hz-200KHz 30Hz-200KHz
Công Suất/ Program Power 1700W-6800W 1000W-4000W 1000W-4000W
Tổng trở/ Impedence 8 8 8
Kích thước thùng/ Dimention :      (HxWxD) mm 720X570X565 720X570X565 720X570X565

Bản để in

Sản phẩm trong nhóm