Sản phẩm » STX series » Chi tiết sản phẩm PA-STX815M

PA-STX815M

 

Đánh giáThông tin chi tiết sản phẩm

 LOA FULL ĐƠN

MODEL PA/STX815M/300B PA/STX815M/400B PA/STX815M/500B
Loa Bass/ LF Component 15BM-300B C15-400B 15BM-500B
Loa Treble/ HF Driver SD-44BF SD-44BF SD-44BF
Mạch phân tần/ Network X-over K-2000 K-2000 K-2000
Dải tần/ Frequency Range 35Hz-20KHz 35Hz-20KHz 35Hz-20KHz
Công Suất/ Program Power 350W-1.200W 450W-1400W 550W-1600W
Tổng trở/ Impedence 8 8 8
Kích thước thùng/ Dimention :      (HxWxD) mm 495X430X750 495X430X750 495X430X750
MODEL PA/STX815M/15W PA/STX815M/15B PA/STX815M/SN15
Loa Bass/ LF Component BM-15W P-15B SN15-500B
Loa Treble/ HF Driver BM-D750i BM-D750i BM-D750i
Mạch phân tần/ Network X-over OL-Q215 OL-Q215 OL-Q215
Dải tần/ Frequency Range 35Hz-20KHz 35Hz-20KHz 35Hz-20KHz
Công Suất/ Program Power 700W-2.000W 700W-2.000W 700W-2.000W
Tổng trở/ Impedence 8 8 8
Kích thước thùng/ Dimention :      (HxWxD) mm 495X430X750 495X430X750 495X430X750
MODEL PA/STX815M/2226 PA/STX815M/2226N PA/STX815M/600EL
Loa Bass/ LF Component P150/2226 P150/2226 V2 C15-600EL
Loa Treble/ HF Driver BM-D750i BM-D750 V2 BM-D750 V2
Mạch phân tần/ Network X-over OL-Q215 OL-Q215 OL-Q215
Dải tần/ Frequency Range 35Hz-20KHz 35Hz-20KHz 35Hz-20KHz
Công Suất/ Program Power 700W-2.000W 700W-2.400W 700W-2.400W
Tổng trở/ Impedence 8 8 8
Kích thước thùng/ Dimention :      (HxWxD) mm 495X430X750 495X430X750 495X430X750


Bản để in

Sản phẩm trong nhóm